CosmoTHERM U26

Kotel CosmoTHERM U 26 lze použít pro vytápění rodinných domů, kancelářských budov a jiných objektů jejichž náročnost na tepelný výkon nepřesahuje 25 kW.

Výkon 25 kW
Obsah zásobníku paliva 280 l
Účinnost až 95%
Třída kotle dle normy ČSN EN 303-5 5
Třída energetické náročnosti A+
Příkon 35 W
SVT 20020
Rozměry 1289x906x1494 mm (š×h×v)
Hmotnost 350 kg

Přednosti kotle

  • Kotel CosmoTHERM U 26 lze použít pro vytápění rodinných domů, kancelářských budov a jiných objektů jejichž náročnost na tepelný výkon nepřesahuje 25 kW.
  • Český automatický kotel na uhlí v 5. třídě dle ČSN EN 303-5:2013
  • Český automatický kotel na uhlí splňující parametry Ekodesignu.
  • Ideální model pro koncept ENERGETICKY ÚSPORNÉ KOTELNY BENEKOV.
  • V základní výbavě je kotel vybaven řídící jednotkou Benekov EM 800 R3.
  • 3 - tahová konstrukce vertikálního výměníku zaručuje vysokou účinnost a těleso stačí čistit jednou za 4 až 6 týdnů
  • Pro kvalitní řešení celé otopné soustavy doporučujeme při instalaci využít doporučené hydraulické komponenty, které jsou uvedeny v seznamu Technické podklady k instalacím kotlů Benekov.
  • Pokud je instalace provedena dle dokumentu Technické podklady i k instalacím kotlů Benekov a jsou využity hydraulické komponenty definované výrobcem, je poskytnuta prodloužená záruka 5 let.
  • Největší záruku spolehlivosti použitých armatur při instalaci přináší využití Paketů armatur přímo od výrobce.
  • K provozu kotle doporučuje výrobce používat značkové palivo Ridepal od firmy Ridera, které je dostupné v celé ČR. Při spalování dřevních pelet doporučuje výrobce využívat dřevní pelety sítě BIOMAC, rovněž dostupné v celé ČR.

Provoz kotle

Kotel je třeba obsluhovat v průměru 10 minut denně. Zásobník paliva umožňuje bezobslužný provoz obvykle po dobu 3 až 7 dní.

Popel je nutno vynášet jednou za 3 až 7 dní v případě spalování uhlí a jednou za cca 3 až 5 týdnů v případě spalování dřevních pelet. Intenzita vynášení popele je závislá na kvalitě používaného paliva a seřízení kotle.

Stejně jako u dalších našich výrobků, bezpečný provoz kotle zajišťuje havarijní termostat, sloužící k ochraně otopného systému proti přehřátí. Motor šnekového podávacího zařízen je proti přetížení vybaven termo-pojistkou. Tavná tepelná pojistka zabezpečuje kotel proti prohoření paliva do zásobníku paliva při výpadku elektrického proudu na delší dobu.

Technické informace

Hmotnost kg 390
Obsah vodního prostoru dm3 89
Průměr kouřovodu mm 145
Teplosměnná plocha kotle m2 2,84
Kapacita zásobníku paliva dm3 280
Rozměry kotle: š x h x v  
mm 1289 x 906 x 1494
Rozměr plnícího otvoru zásobníku paliva mm
624x291
Třída kotle dle ČSN EN 303-5
5
Pracovní přetlak vody bar (kPa) 2 (200)
Zkušební přetlak vody bar (kPa) 4,0 (400)
Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 - 80
Nejmenší teplota vstupní vody °C 60
Hydraulická ztráta kotle
 
∆ T = 10 K mbar 16
∆ T = 20 K mbar 4
Hladina hluku dB 54,7 +,- 3,2 dB (A)
Komínový tah mbar 0,15 – 0,20
Přípojky kotle    
- topná voda
Js G 1”
- vratná voda
Js G 1”
Připojovací napětí   1 PEN ~ 50 Hz   230 V
Max. el. příkon (ventilátor + pohon) W 35
Elektrické krytí   IP 20
Ikona palivo
Fotografie
 

© Kotle Kraus Klatovy 2020 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Jaroslav Stýblo