BLAZE HARMONY Comfort

Zplyňovací kotel
na kusové dřevo, brikety, štěpku a piliny

  • 3 patenty
  • Kompaktní rozměry
  • Výhodná cena, nízká spotřeba paliva
  • Certifikovaná regulovatelnost výkonu 50–100 %
  • umožňuje instalaci menší akumulační nádrže
  • Komfortní poloautomatický provoz a obsluha
  • Možnost spalovat brikety, štěpku, piliny, vlhké palivo
  • Možnost samotížného zapojení

Výhody zplyňovacího kotle BLAZE COMFORT

1. Mechanická detekce zbytkového paliva - PATENTOVÁNO

Tento unikátní systém zabezpečuje automatický stáložár tak, že při poklesu objemu paliva v přikládací komoře dojde k vypnutí ventilátoru a tím je zastaven proces hoření. Tato přesná detekce udrží stáložárnou vrstvu ve spalovací komoře několik hodin a tím se několikanásobně sníží počet roztápění v kotli za sezonu. V případě, že uživatel nepřiloží včas, zůstane v topeništi vrstva nespálených uhlíků (v podobě dřevěného uhlí), která je ideální pro další roztápění v kotli, bez nutnosti čištění topeniště. Stačí vrstvu zapálit kusem papíru a je možné přiložit další palivo. Originální řešení, které je patentově chráněno.

2. Ochrana před nízkoteplotní korozí - PATENTOVÁNO

Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a speciální konstrukce směšování v tělese kotle zajišťují ochranu kotle. Možné je samotížné zapojení do akumulační nádrže bez nutnosti čerpadel. Značná úspora při instalaci a bezpečný provoz. Záruka 7 let na těleso kotle, bez dalších podmínek (volitelné příslušenství).

3. Třípásmový přívod vzduchu - PATENTOVÁNO

Zajišťuje rovnoměrné odhořívání paliva a umožňuje kvalitní spalování paliv různých rozměrů (štěpku, piliny, brikety i nižší kvality). Předsoušecí vzduch, který je přiváděn (v případě potřeby) do horní části komory vysouší případné vlhké palivo, aby bylo možné jej kvalitně spálit a zachovat vysokou účinnost kotle a nízké emisní hodnoty.

4. Protikorozní ochrana systémem izolované kompaktní teplé komory

V izolované kompaktní přikládací komoře nejsou stěny přímo ochlazovány vodou – mají vyšší teplotu, což zabraňuje kondenzaci. Životnost kotlů této koncepce je několikanásobná oproti běžným zplyňovacím kotlům. Umožňuje také spalování vlhčího paliva, bez výrazného snížení životnosti kotle. Díky vyšší teplotě stěn, nedochází k nepříjemnému usazování dehtu v přikládací komoře. Kompaktní zplyňovací komora je samostatným prvkem, který je izolován od stěn kotle s vodou pro ještě delší životnost. Komoru je možné vyměnit.

5. Spádované dno zplyňovací komory

Zajišťuje samočinné odvádění popela ze spalovací komory v průběhu hoření a zcela odpadá nutnost čištění před novým roztápěním.

6. Špičková regulovatelnost výkonu kotle

Umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem. Nastavení sníženého výkonu zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako když je výkon nastaven na 100 %. Umožňuje instalaci akumulační nádrže až o polovičním objemu, oproti běžným kotlům.

Ke stažení

Technické parametry

BC15BC20BC25BC30
SVT kódSVT24334SVT24335SVT24336SVT24337
Jmenovitý výkon (kW)15202530
Regulovatelný výkon (kW)7,5–1510–2012,5–2515–30
Účinnost (%)92929394
Emisní třída5. + ecodesign5. + ecodesign5. + ecodesign5. + ecodesign
Délka polen (mm)350350500500
Objem přikládací komory (dm³)8080120120
Hmotnost kotle (kg)330330440440
Maximální provozní tlak (bar)3333
Objem vodního prostoru (l)40405555
Ikona palivo
Fotografie
 

© Kotle Kraus Klatovy 2024 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Jaroslav Stýblo