BENEKOV D18

Výkon18 kW
Účinostaž 90%
Třída kotle5. Třída
Hmotnost370 kg


Přednosti kotle

Nízké pořizovací náklady
 • kvalita kotle umožňuje uspořit za související zařízení
 • Díky výtečné regulovatelnosti a stáložáru, je možné použít aku-nádrž o polovičním objemu, než jaký je nutný pro běžné kotle, při zachování komfortu (počet roztápění).
 • Kombinace s aku-nádrží je podstatně levnější než u běžných kotlů – díky integrovanému samotížnému směšování lze propojení realizovat samotížným okruhem - není nutná nákladná mísící armatura (Ladomat), čerpadlo, systém havarijního dochlazování.
Nízké provozní náklady
 • Úspora paliva - Díky mechanickým turbulátorům je výměník stále čistý a nízká teplota spalin. Kvalitní spalování, automatický stáložár a regulační software rovněž zvyšují účinnost. Kvalitní izolace minimalizuje ztráty tepla do kotelny.
 • Úspora elektřiny - Způsobilost k samotížnému zapojení (bez čerpadla) šetří náklady na elektřinu.
 • Úspora za servis a údržbu - Díky progresivním koncepčním prvkům (např. dělené žárové tvarovky z jakostní keramiky, dvojité těsnění dvířek) jsou nízké náklady na díly podléhajících opotřebení.
Kvalitní spalování
 • Díky originální konstrukci spalovacího prostoru a systému přívodu primárního a sekundárního vzduchu, palivo odhořívá rovnoměrně s konstantním výkonem (palivo nenahoří v celém objemu násypky, ale odhořívá jen ve spodní vrstvě).
 • Dále díky této konstrukci lze kvalitně a efektivně spalovat paliva různých rozměrů – štěpku, piliny, brikety nižší kvality (malé, či málo slisované). Běžné zplyňovací kotle jsou velmi citlivé na rozměry a druh paliva.
 • Díky unikátní konstrukci a uspořádání stěn přikládací komory, nedochází k nadměrnému ochlazování paliva v přikládací komoře, spalování je proto kvalitní i při nízkém výkonu a i u paliv s větším podílem vlhkosti.
 • Regulátor vyhodnocuje i výkon kotle a zajišťuje, že nedochází k provozu na příliš nízký výkon (při příliš nízkém výkonu je spalování nekvalitní).
Dlouhá životnost
 • Při zplyňování dřeva vznikají organické kyseliny (kyselina octová, aj). U běžných kotlů (z ocelových plechů nebo litiny) tyto kyseliny kondenzují na stěnách přikládací komory a způsobují chemickou korozi, která velmi zkracuje životnost kotle. U kotle BH18 je použito velmi účinné protikorozní ochrany: tzv. systému kompaktní teplé komory kde stěny přikládací komory nejsou přímo ochlazovány vodou - mají vyšší teplotu, což zabraňuje kondenzaci. Životnost kotlů této koncepce je několikanásobná oproti běžným zplyňovacím kotlům.
Komfort obsluhy
 • Díky výtečné regulovatelnosti a zcela unikátnímu systému automatického stáložáru, který odstavuje kotel na základě váhy paliva, je nutný počet roztápění za sezónu několikanásobně menší než u běžných kotlů.
 • Díky dlouhé době hoření (až 10 hodin na redukovaný výkon) postačí přikládat průměrně 2-3x denně. Šikmá přikládací dvířka usnadňují obsluhu a umožňují snadné přikládání sypkých paliv (štěpky, malých briket, pilin apod.).
 • Díky kvalitnímu spalování stačí provádět odstraňování popela a čištění výměníku jednou za 2 týdny provozu. Díky konstrukci kotle je odstraňování popela a čištění výměníku snadné a časové nenáročné. Z vnějšku ovládané pohyblivé turbulátory nutnost čištění výměníku zcela odstraňují.
 • Díky odtahovému ventilátoru a odsávací spáře v přikládacím otvoru, nedochází ke kouření při přikládání a zátopu.
 • Odtahový ventilátor a spodní výsuvný tác omezují na minimum prašnost při odstraňování popela a čištění kotle.
 • Díky vyšší teplotě stěn, nedochází k nepříjemnému usazování dehtu v přikládací komoře.
 • Průzor s dvojitým keramickým sklem umožňuje obsluze snadno kontrolovat stav hoření.
Schopnost provozu při výpadku elektrického proudu
 • Kotel lze provozovat pouze na komínový tah.

Popis funkce

Spalinový ventilátor, vytvoří v kotli podtlak, který otevře klapky na vstupech vzduchu. Primární vzduch proudí za ochranný plášť přikládací komory a odtud mezerou nad tvarovkami dna do spodní vrstvy paliva, kde jeho účinkem dochází k primárnímu hoření paliva (zplyňování). Vznikající dřevoplyn proudí tryskou, kde se do něho přivádí sekundární vzduch předehřátý v kanálcích tvarovek dna a tvarovek trysky. Účinkem sekundárního vzduchu dřevoplyn hoří - dochází k sekundárnímu spalování v prostoru spalovací komory. Žhavé kouřové plyny prochází postupně bočním a zadním výměníkem, kde předávají své teplo ohřívané vodě. Ochlazené spaliny nasává spalinový ventilátor a vytlačuje je odtahovým hrdlem do komína.

Popel se sesouvá do spalovací komory, odkud se odstraňuje občasným vybíráním.

Otáčky ventilátoru řídí regulátor podle teploty vody a spalin a aktuálního požadavku výkonu.

Když palivo dohoří na základní vrstvu, dno přikládací komory převáží rameno váhy paliva což detekuje čidlo. Následně kotel přepne do stáložárné odstávky.

Termostat omezuje průtok vody tak aby teplota vody omývající teplosměnné plochy byla vyšší než 60°C.

Parametry

Jmenovitý výkon18 kW
Účinnost (v rozsahu výkonu 50 -100%)90 %
Regulovatelnost kontinuálním provozem10 - 25kW
Regulovatelnost odstávkovým provozem3 -10kW
Celková hmotnost370 kg
Objem přikládací komory100 l
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu5 kg/h
Doba hoření plné vsázky paliva na 20kW4 hod běžné kusové dřevo (měkké)
5-6 hod kvalitní kusové dřevo (tvrdé)
Vodní objem30 litrů
Maximální provozní přetlak0,3 MPa (3 bary)
Tlaková ztráta kotle (hydraulická) při DT= 20 (10) °C0,8 (3) mbar
Minimální provozní teplota vratné vody do kotle20°C
Provozní teplotní rozsah výstupní vody60 – 90 °C
Teplota spalin na výstupu při výkonu 20kW150 °C
Teplota spalin na výstupu při výkonu 10kW130 °C
Hmotnostní průtok spalin při výkonu 20kW0,014 kg/s
Minimální provozní tah komína10 Pa (0,1 mbar)
Emisní třída kotle5
Prostředízákladní AA5 / AB5
Provozní elektrický příkon35 W
Záruční palivosuché dřevo (do 20% vlhkosti) – průměr do20cm, délky do 35cm
Ostatní paliva (na která je kotel konstruován, ale ne certifikován)dřevní brikety
suchá dřevní štěpka nebo piliny
Druh krytí el. součástíIP 20
Přívodní napětí230 V / 50 Hz
Maximální hladina hluku55 dB
Ikona palivo
Fotografie
 

© Kotle Kraus Klatovy 2020 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Jaroslav Stýblo